Monday, January 19, 2009

"Kejayaan dan kelemahan orang Melayu bukan disebabkan oleh bangsa kita dan agama kita. Ia berkaitan dengan sikap dan cara kita berfikir. Gigih, tekun dan tidak mudah putus asa adalah kunci kejayaan kita. Tapi perkara ini kurang wujud dalam cara orang Melayu berfikir."-Tan Sri Syed Mokhtar al-Bukhary

No comments:

Post a Comment